Mijn nieuwe boek

Een gezinstherapeut weet dat verbinding geneest.

Dit boek gaat over gezinstherapie, en de gezinstherapeut is het hart van het gezinstherapeutische proces.

Maar gezinstherapeut zijn is soms moeilijk. Je wordt getroffen door de teleurstelling in het gezin, het verdriet en de pijn. De liefde die je in het gezin vermoedt is nergens te bespeuren. Maar je blijft er in geloven, want zonder liefde is er geen hoop en heeft gezinstherapie geen zin. Je luistert naar het verhaal van hun lijden en je ziet hoe ze zich inzetten om hun demonen het hoofd te bieden, en ze vragen daarbij jouw hulp.

Gezinstherapeut, daar sta je dan. Wat kan je doen om hen te helpen?

Dit boek biedt een antwoord. Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, theoretische inzichten, eenvoudige conceptuele schema’s en vooral veel doorleefde verhalen maken duidelijk hoe de gezinstherapeut kan helpen, en hoe gezinstherapie – vaak samen met andere vormen van psychotherapie – een verschil kan maken.

Het doel van gezinstherapie is niet genezing, maar verbinding. Een gezinstherapeut weet dat verbinding geneest. Verbinding beschermt ook tegen lijden in de toekomst.

Het boek is verkrijgbaar via de Pelckmans website

Wie ben ik?

Ik ben gezinstherapeut, supervisor en opleider. Ik werk in Context – het Centrum voor Relatie- en Gezinstherapie van het UPC KU Leuven.

Ik ben als hoogleraar verbonden aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven.

Ik ben een vader, en een zoon.

Ik heb geluk. Ik mag samen leven met de vrouw die ik doodgraag zie. Ze is mijn geliefde en mijn beste vriend.

Feedback instrumenten

In de hedendaagse professionele literatuur wordt er voor gepleit dat psychotherapeuten zoveel mogelijk systematisch de feedback van de cliënten gebruiken om de therapie richting te geven. Ik heb samen met Karine Van Tricht feedback instrumenten ontwikkeld die specifiek in het werken met gezinnen en paren bijzonder nuttig zijn. Deze instrumenten zijn gratis te downloaden via deze link.

Contact

Je kan mij bereiken via email.